Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Loranty Dariusz kandydata na senatora – popieram i proszę o Państwa głosy 13 października

Loranty Dariusz kandydata na senatora – popieram i proszę o Państwa głosy 13 października

Najważniejszym kryterium oceny kandydata powinien być jego dorobek życiowy. Dariusz Loranty jest człowiekiem wielu zasług.

Przez wiele lat chronił bezpieczeństwo obywateli Rzeczypospolitej jako nadkomisarz Policji. Obecnie jest ekspertem i komentatorem zagadnień bezpieczeństwa narodowego, niezależnym i wiernym wyznawanym zasadom uczciwości i praworządności. Jako wykładowca akademicki swą bogatą wiedzę przekazuje młodszym pokoleniom. Jako świadomy patriota przypomina prawdę o losach polskich Kresów Wschodnich i Kresowian. Wspiera także polskie szkoły poza granicami Rzeczypospolitej. Uważam, że z jego wiedzą i dorobkiem Dariusz Loranty będzie bardzo dobrym senatorem. To człowiek godny zaufania. Semper Fidelis – Zawsze Wierny.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP