Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Spotkanie poselskie w Zamku Tarnowskich w Suchej Beskidzkiej

Spotkanie poselskie w Zamku Tarnowskich w Suchej Beskidzkiej

W piątek 20 września 2019 r. w Sali Rycerskiej Zamku Tarnowskich w Suchej Beskidzkiej eurodeputowany Adam Jarubas i poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus spotkali się z członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego z powiatów suskiego i wadowickiego. Zaprezentowano program wyborczy PSL oraz obecnych na spotkaniu kandydatów startujących z listy PSL: Józefa Brynkusa, Marię Dębińską, Katarzynę Gołąb i Miłosza Motykę.

Adam Jarubas nawiązując do hasła wyborczego Koalicji Polskiej – PSL i Kukiz’15 „Łączymy Polaków” podkreślił, że przyjechał na spotkanie aby wesprzeć i prosić członków PSL o wsparcie wszystkich kandydatów startujących z listy PSL w wyborach w okręgu 12, zarówno tych z PSL jak też z Ruchu Kukiz’15. Przedstawiając najważniejsze punkty programu wyborczego wskazał na wspólną aprobatę dla nich przez oba startujące z tej listy ugrupowania i zaapelował, aby członkowie PSL zaangażowali się w kampanię wyborczą dla dobra wspólnego, skoro jest realna szansa na zdobycie mandatu poselskiego w okręgu 12.

Poseł prof. Józef Brynkus zwrócił uwagę na fakt, że podobnie jak parlamentarzyści Kukiza zaakceptowali elementy programu PSL, tak Stronnictwo wzięło na swoje sztandary postulaty głoszone przez Kukiz’15. Efektem zawartego sojuszu jest program wyborczy oparty na dwóch filarach, obywatelskim i społecznym. Poseł J. Brynkus, którego hasłem wyborczym, realizowanym w codziennej praktyce parlamentarnej, jest dewiza „Jestem zawsze blisko ludzi, Wasze sprawy są moimi!” mówił także o swojej dotychczasowej pracy parlamentarzysty, w której stara się realizować postulaty oraz pomagać rozwiązywać problemy mieszkańcom powiatów: chrzanowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego, ale także obywatelom z innych regionów Polski zwracającym się z prośbami o interwencje. Obrazując zaangażowanie lub brak zaangażowania niektórych parlamentarzystów obecnej kadencji na rzecz wyborców wskazał, jak ważnymi propozycjami demokracji bezpośredniej są postulowane przez Kukiz’15 wybór przynajmniej połowy posłów w jednomandatowych okręgach wyborczych oraz możliwość odwołania posła w trakcie kadencji w przypadku braku zaangażowania w działanie na rzecz obywateli lub sprzeniewierzenia się wyborczym obietnicom.

Zebrani wysłuchali także krótkich autoprezentacji kandydujących z listy PSL: Marii Dębińskiej, Katarzyny Gołąb i Miłosza Motyki.

Maria Dębińska o swojej małej ojczyźnie

Miłosz Motyka o programie PSL

Katarzyna Gołąb kandydatka na posła w okręgu 12 chrzanowskim

Opracowanie Biuro Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa