Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Zarząd MZK w Oświęcimiu nie poczuwa się do winy za łamanie praw pracowniczych

Zarząd MZK w Oświęcimiu nie poczuwa się do winy za łamanie praw pracowniczych

Pracownicy oraz przedstawiciele Międzyzakładowego Związku Zawodowego działającego w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu zgłosili do posła dra hab. Józefa Brynkusa liczne sygnały o występujących w tym zakładzie nieprawidłowościach w zakresie stanu zaplecza technicznego oraz przestrzegania przepisów dotyczących praw pracowniczych, w tym czasu pracy oraz pozostałych elementów bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezes zarządu MZK bagatelizuje problem i nie widzi powodu do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Tym bardziej, że sama bez skrupułów odebrała nagrodę roczną za wyniki w pracy, mimo prawdopodobnie negatywnego protokołu pokontrolnego Państwowej Inspekcji Pracy.

Prezes Zarządu MZK w odpowiedzi na pytania posła przyznała, że kontrola w zakładzie wykryła pewne uchybienia i wymusiła zmiany, ale równocześnie stwierdziła, że zakład nie otrzymał protokołu kontroli i nakazów PIP, a jej zdaniem przekroczenia casu pracy kierowców nie były notoryczne i nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa, zaś wskazane przez PIP nieprawidłowości nie są wielokrotnymi naruszeniami obowiązujących przepisów.

Zaniepokojony tak lekceważącym podejściem do przestrzegania praw pracowniczych oraz warunków pracy, poseł Brynkus zwrócił się do PIP o odpowiedź na pytania, na które nie chciała udzielić odpowiedzi, lub udzieliła niepełne prezes MZK. Ponadto poseł zapytał:

– Czy i kiedy PIP kontrolowała wyżej wymieniony zakład pracy?

– Czy kontrola była kontrolą planowaną, czy nastąpiła na wniosek, a jeżeli tak, to czyj?

– Jakie są wyniki tej kontroli, ustalenia i zalecenia pokontrolne i czy prawdą jest, że na zakład zostały nałożone kary ustawowe?

– Czy MZK w Oświęcimiu zastosował się do zaleceń?

Być może materiały pokontrolne PIP pozwolą wyjaśnić wątpliwości i zastrzeżenia nurtujące pracowników, a lekceważone przez zarząd Spółki.

Poniżej zamieszczamy skan pełnej odpowiedzi prezes MZK na pytania posła.

MZK Oświęcim odpowiedź

Fot. kolaż: Oswiecim.pl

Opracował Michał Siwiec-Cielebon, pracownik Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa