Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Kontrole potwierdziły zasadność interwencji posła w sprawie składowiska opon

Kontrole potwierdziły zasadność interwencji posła w sprawie składowiska opon

Starostwo Powiatowe oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej odpowiedziały posłowi drowi hab. Józefowi Brynkusowi na zapytania dotyczące składowiska opon przy ul. Łazówka w Wadowicach. Jak się okazało wątpliwości mieszkańców, którzy prosili posła o interwencję w tej sprawie, były uzasadnione.

Wicestarosta wadowicki Beata Smolec przekazała informację, że już w ubiegłym roku Wydział Ochrony Środowiska kontrolował składowisko prowadzone przez firmę Jurand, a w tym roku w związku z interwencjami mieszkańców i posła zostanie przeprowadzona ponowna kontrola. Znacznie bardziej szczegółowej odpowiedzi na pytania posła udzielił Komendant Powiatowy PSP, brygadier Paweł Kwarciak. Wskazał on na naruszenia obowiązujących przepisów przez właścicieli składowiska i poinformował o nakazanych przez PSP działaniach mających doprowadzić obiekt do stanu zgodnego z wymogami prawa. W wyniku kilkakrotnych interwencji strażaków inwestorzy zmienili sposób składowania opon oraz zamontowali urządzenia umożliwiające przeprowadzenie w razie konieczności akcji ratowniczej.

Linki do obydwu odpowiedzi zamieszczamy poniżej.

Opony Starostwo odp.

Opony PSP odp.

 

Opracował Michał Siwiec-Cielebon, pracownik Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa