Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Telefoniczny problem taksówkarzy z Wadowic

Telefoniczny problem taksówkarzy z Wadowic

Poseł dr hab. Józef Brynkus podjął interwencję w związku z prośbami skierowanym do niego podczas dyżuru poselskiego przez grupę taksówkarzy świadczących swoje usługi w Wadowicach. Jak wynika z informacji przekazanych przez przedsiębiorców świadczących jednoosobowe usługi transportowe na podstawie licencji wydanej przez Burmistrza Wadowic dochodzi do co najmniej przekroczenia dobrych obyczajów w zachowaniach urzędników magistratu wadowickiego oraz niektórych taksówkarzy. Parlamentarzysta Kukiz’15 pyta Bartosza Kalińskiego jaki jest stan rzeczy. Z oświadczenia taksówkarzy wynika bowiem, że korzystanie z telefonu stacjonarnego Postoju Taxi w Wadowicach jest ograniczone lub wręcz zakazane dla niektórych taksówkarzy.

Pełna treść pisma skierowanego do Burmistrza Wadowic.

Wadowice, 30.07.2019 r.

 

  Pan Bartosz Kaliński
Burmistrz Wadowic

 

Dotyczy: problemów taksówkarzy w Wadowicach.

Szanowny Panie Burmistrzu!
W trakcie jednego z dyżurów poselskich zwróciła się do mnie ze swoimi problemami grupa taksówkarzy świadczących swoje usługi w Wadowicach. W związku z tym realizując prerogatywy wynikające z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 1. W czyim zarządzie jest budka telefoniczna na postoju Taxi Wadowice znajdująca się na Placu Kościuszki? Z kim i kiedy oraz na jakiej podstawie prawnej została podpisana umowa dzierżawy?
 2. Kto jest właścicielem numeru telefonicznego 33 82 35 919 znajdującego się w tej budce telefonicznej? Kiedy i na jakiej podstawie prawnej oraz komu przekazano ten numer lub wypowiedziano umowę? Czy Urząd Miasta był właścicielem tego numeru telefonicznego i w jakim okresie?
 3. Jak zamierza Pan Burmistrz Wadowic rozwiązać problem związany z korzystaniem z numeru telefonicznego na postoju Taxi Wadowice zlokalizowanego na Placu Kościuszki?
 4. Z jakiego powodu Pan Burmistrz Wadowic i urzędnicy magistratu nie odpowiadają na pisma taksówkarzy skierowane do niego?
 5. Jaką rolę w sporze z taksówkarzami pełni Pani Kajdas pracownik Urzędu Miasta Wadowice?
 6. Czy istnieje koncepcja pomocy publicznej dla taksówkarzy z Wadowic?
 7. Czy Urząd Miasta korzysta z usług taksówkarzy z Wadowic? Na jakiej podstawie zawierane są umowy i czy były organizowane przetargi na tego typu usługi?
 8. Czy w Urzędzie Miasta Wadowice istnieje komórka prawna zajmująca się transportem taxi na terenie miasta i Gminy Wadowice?
 9. Kto personalnie w Urzędzie Miasta Wadowice odpowiada za obecną sytuację, która skonfliktowała wadowickich taksówkarzy w związku z brakiem możliwości korzystania przez część z nich z numeru telefonicznego zlokalizowanego w budce Taxi na Placu Kościuszki?
 10. Czy w tej sprawie będzie przeprowadzony audyt w Urzędzie Miasta Wadowice?
 11. Jakie wnioski i działania zostały podjęte w związku z postulatami zgłoszonymi podczas spotkania z taksówkarzami w lipcu 2019 roku w Urzędzie miasta Wadowice?

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP