Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Służby skontrolują składowisko opon na Łazówce w Wadowicach

Służby skontrolują składowisko opon na Łazówce w Wadowicach

Poseł dr hab. Józef Brynkus wystąpił do Starosty Powiatu Wadowickiego oraz Komndanta Powiatowego PSP o przeprowadzenie kontroli na składowisku opon zlokalizowanym przy ul. Łazówka 76 w Wadowicach. 

Wystąpienie do Starosty Powiatu Wadowickiego.

Wadowice, dnia 17 lipca 2019 roku

 

Szanowny Pan
      Eugeniusz Kurdas
                                   Starosta Powiatu Wadowickiego

 

Szanowny Panie Starosto,
grupa mieszkańców Wadowic zwróciła się do mnie z żądaniem podjęcia interwencji dotyczącej składowiska opon istniejącego przy ul. Łazówka 76 w Wadowicach.

Zgodnie z informacjami przekazanymi mi przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach wspomniane składowisko opon prowadzone przez Jurand Sp. J. J. Brańka, A. Krupka z siedzibą przy ul. Legionów 24 w Wadowicach, działa na podstawie decyzji tegoż Starostwa z dnia 25 marca 2014 r., która obowiązuje do dnia 20 marca 2020 r., ze względu na zmiany prawne wprowadzone nową uchwaloną przez Sejm ustawą o ochronie przyrody i gospodarce odpadami.

Dotychczasowe przepisy, poza zasadami ustalonymi w decyzji były mniej restrykcyjne. Właściciel nie musiał m.in. mieć monitoringu, natomiast zobowiązany był do przestrzegania warunków zezwolenia, co powinno być kontrolowane przez starostwo. Okazuje się jednak, że według oświadczenia mieszkańców warunki nałożone udzielonym w tym przypadku zezwoleniem nie są przez właściciela składowiska przestrzegane. Opony nie są gromadzone tak, jak to jest opisane w zezwoleniu, co narusza m.in. ustalenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Ze względu na powyższe wątpliwości uprzejmie proszę o informację czy prowadzone były kontrole wspomnianego składowiska opon? Równocześnie proszę o przeprowadzenie kontroli na wymienionym składowisku i wyegzekwowanie przestrzegania zapisów decyzji dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Z poważaniem
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie do Komndanta Powiatowego PSP w Wadowicach.

Wadowice, dnia 17 lipca 2019 roku

 

Szanowny Pan
              bryg. Paweł Kwarciak
                Komendant Powiatowy
                          Państwowej Straży Pożarnej
w Wadowicach

 

Szanowny Panie Komendancie,
grupa mieszkańców Wadowic zwróciła się do mnie z żądaniem podjęcia interwencji dotyczącej składowiska opon istniejącego przy ul. Łazówka 76 w Wadowicach.

Zgodnie z informacjami przekazanymi mi przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach wspomniane składowisko opon prowadzone przez Jurand Sp. J. J. Brańka, A. Krupka z siedzibą przy ul. Legionów 24 w Wadowicach, działa na podstawie decyzji tegoż Starostwa z dnia 25 marca 2014 r., która obowiązuje do dnia 20 marca 2020 r., ze względu na zmiany prawne wprowadzone nową uchwaloną przez Sejm ustawą o ochronie przyrody i gospodarce odpadami.

Dotychczasowe przepisy, poza zasadami ustalonymi w decyzji były mniej restrykcyjne. Właściciel nie musiał m.in. mieć monitoringu, natomiast zobowiązany był do przestrzegania warunków zezwolenia, co powinno być kontrolowane przez starostwo. Okazuje się jednak, że według oświadczenia mieszkańców warunki nałożone udzielonym w tym przypadku zezwoleniem nie są przez właściciela składowiska przestrzegane. Opony nie są gromadzone tak, jak to jest opisane w zezwoleniu, co narusza m.in. ustalenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Ze względu na powyższe wątpliwości uprzejmie proszę o informację czy prowadzone były kontrole wspomnianego składowiska opon? Równocześnie proszę o przeprowadzenie kontroli na wymienionym składowisku i wyegzekwowanie przestrzegania zapisów decyzji dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Z poważaniem
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP