Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > CBA skontroluje przekazanie działki przez Burmistrza Kalińskiego Pani Annie Frączek

CBA skontroluje przekazanie działki przez Burmistrza Kalińskiego Pani Annie Frączek

W Wadowicach od października 2018 roku rządzi „Dobra Zmiana”, która obiecywała rozliczyć byłego burmistrza Mateusza K. okazuje się jednak, że to była zwykła ściema. Jak niesie wieść gminna reaktywuje się stary układ, który rządził tym miastem przez wiele lat.  Mając na uwadze żywotny interes Mieszkańców Papieskiego Miasta i całej Gminy Wadowice poseł dr hab. Józef Brynkus skierował wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) o kontrolę transakcji wymiany działek. Sprawa dotyczy opisywanych w mediach wątpliwości w związku działaniami burmistrza Kalińskiego w sprawie zamiany przez Gminę Wadowice nieruchomości z panią Anną Frączek. To reaktywacja wadowickiego „układu zamkniętego” 2.0! 

Pełna treść pisma do CBA.

Wadowice, dnia 15 lipca 2019 roku

 

                               Centralne Biuro Antykorupcyjne
Al. Ujazdowskie 9
 00-583 Warszawa

 

Szanowni Państwo,
w związku z licznymi interwencjami mieszkańców Gminy Wadowice, zgłaszających wątpliwości dotyczące zamiany przez Gminę Wadowice nieruchomości z osobą fizyczną, panią Anną Frączek, zwracam się z wnioskiem o zbadanie prawidłowości tej transakcji, pod kątem niekorzystnego rozporządzenia mieniem Gminy Wadowice i możliwości narażenia Gminy na straty majątkowe. Proszę o sprawdzenie prawidłowości wszystkich procedur zastosowanych przez Gminę Wadowice w powyższej sprawie – uchwała nr XXXII/318/2014 z 14 listopada 2014 roku i jej reperkusje – i wyjaśnienie następujących wątpliwości:

Kiedy faktycznie działki podlegające zamianie wydzielono pod realizację IV etapu śródmiejskiej drogi obwodowej i jaki jest stan przygotowań do tej inwestycji?

Kto z ramienia Gminy Wadowice prowadził negocjacje z Anną Frączek oraz kto opiniował przekazanie działek i podejmował decyzje w tej sprawie, kto zaproponował przyjętą ostatecznie formę rozliczenia transakcji oraz czy nie było jakichkolwiek nieformalnych powiązań osób uczestniczących w procesie decyzyjnym w latach 2014-2019 dotyczącym tej transakcji z osobą/osobami będącymi stroną transakcji?

Czy prawidłowy był tryb wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego dokonującego wyceny wymienianych działek oraz czy operaty szacunkowe – dotyczące: działki gruntowej nr 4051/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, działki gruntowej nr 4051/2, działek gruntowych nr 2963/3 i 2966/11, a także lokali mieszkalnych przy ul. Lwowskiej 58/15 oraz Sienkiewicza 37/8 (wszystkie nieruchomości zlokalizowane w Wadowicach) – zostały wykonane bez szkody dla Gminy Wadowice, a także, czy nie zaszedł przypadek jakiegokolwiek powiązania rzeczoznawcy z osobą/osobami będącymi stroną transakcji?

Czy umowy Gminy Wadowice z Anną Frączek w sprawie użytkowania działek stanowiących własność Gminy  zawarte zostały prawidłowo, oraz czy należycie zabezpieczone zostały interesy majątkowe (dochody) Gminy z tego tytułu?

Z poważaniem
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP