Poseł Brynkus > Media > > „to właśnie były rzeczy, o których mówię, że się »nie działy na ziemi«. Bo i jakże? Kultura… XX wiek… Któż słyszał zabijać człowieka?”

„to właśnie były rzeczy, o których mówię, że się »nie działy na ziemi«. Bo i jakże? Kultura… XX wiek… Któż słyszał zabijać człowieka?”

Fot. Krzysztof Sitko/pressmania.pl
Fot. Krzysztof Sitko/pressmania.pl

Grono redaktorskie w składzie: prof. Jan Wiesław Wysocki, dr hab. Józef Brynkus, Małgorzata Kupiszewska, red. Michał Siwiec-Cielebon i red. Wydawniczy Grzegorz Radzikowski SAC z niezwykłą starannością opracowało Raport Witolda.

Świat Auschwitz sięgał takiej potwor ności, iż mógł się wydawać zgoła nierealny. „to właśnie były rzeczy, o których mówię, że się »nie działy na ziemi«. Bo i  jakże? Kultura… XX wiek… Któż słyszał zabijać człowie ka?”. Trzeba było właśnie skrupulatno ści i dokładności takiego wysłannika jak Pilecki, by je spisać i przedstawić światu jako dowód. Świadectwo woli Wydanie „raportu”, dzięki staraniom krakowskiej Fundacji Gdzie w tej formie i upublicznienie go jest olbrzymią wartością.

Czytaj więcej TUTAJ