Poseł Brynkus > Media > Józef Brynkus – wystąpienie z 15 grudnia 2015 r.

Józef Brynkus – wystąpienie z 15 grudnia 2015 r.

„Ustawa powinna być napisana od nowa”- poseł Józef Brynkus na temat ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Materiał do obejrzenia