Poseł Brynkus > Media > > Józef Brynkus – wystąpienie z 11 marca 2016 r.

Józef Brynkus – wystąpienie z 11 marca 2016 r.

Przemówienie posła Józefa Brynkusa (Kukiz’15): Polszczyzna jest wartością, która spaja naród, dlatego trzeba ją pielęgnować. Język jest wskaźnikiem kultury i inteligencji.