Poseł Brynkus > Galerie > Barbórka w Kopalni Soli w Wieliczce > Ołtarz